امام حسین این گونه بود ترجمه الخصائص الحسینیه

150,000 تومان

102

قبل از این کتاب صدها کتاب درباره ی عاشورا نوشته شده بود ولی وقتی این عالم بزرگ قلم به دست گرفتند از ویژگی های منحصر به فرد امام حسین علیه السلام در کتاب امام حسین اینگونه بود گفتند که همه آن مطالب تازگی داشت و برای نخستین بار بود که بیان می شد.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه