واقعه کربلا ترجمه نفس المهموم

58,000 تومان

101

این کتاب که او را واقعه کربلا و کتاب نفس المهموم نیز می شناسند یکی از کتاب های راوی از حادثه دشت کربلا می باشد حادثه ای که چندین هزار نفر راه امام عصر خویش پیشوای زمان خود و یکی از یادگاری های آخرین پیامبر دوران را بستند و او و همرانش را به شکل فاجعه واری شهید می کنند

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه