دانشنامه مصور نجوم

170,000 تومان

1056

دانشنامه مصور نجوم یکی دیگر از مجموعه کتاب هایی است که توسط انتشارات سایان در رابطه با فضا و عالم هستی به چاپ رسیده است‚ این کتاب توسط کریستن لیپنکات تالیف و در ایران با ترجمه ی داریوش دل آرا چاپ شده است.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه