اطلس نجات زمین

315,000 تومان

350,000 تومان

1446

این کتاب که نویسندگی آن را دن هوک به عهده داشته داشته است با همت انتشارات سایان و با ترجمه ی فاطمه شفیعی سروستانی به چاپ رسیده است تا ما نیز از وقایع و بحث های روز دنیا اطلاع داشته باشیم.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه