الفبازی آموزش الفبای فارسی

60,000 تومان

189

الفبازی شامل 44 مرحله بازی جذاب و دوست داشتنی است که هر یک داستانی متفاوت را برای کودک بیان می کند . "سینا"و"سارا" در انجام مراحل بازی کودک شما را به خوبی راهنمایی می کنند. مباحث آموزشی در لایه های پنهان بازی گنجانده شده, به طوری که کودک ضمن انجام بازی ,مطالب آموزشی را به آسانی فرامی گیرد.

این مدل تمام شده است